Menu

Vad säger lagen?

VI på Elscooter Sverige är mycket noga med att följa lagar och regler kring våra produkter och här har vi tagit fram ett utdrag ur transportstyrelsens lag om cykeldefinitioner så ni som kunder kan känna er trygga med att ni också är lagliga och har ett godkänt el fordon, el scootrarna vi säljer är alltså klassificerade som cyklar.

78499807 hRjVS - Vad säger lagen?

Enligt 2001:559 lagen om cykeldefinitioner
(kontrollerat med Transportstyrelsen 2017-10-03, KÄLLA)
Cykel
1. Ett fordon som är avsett att drivas med tramp- eller vevanordning och inte är ett lekfordon.
2. Ett eldrivet fordon med en tramp- eller vevanordning om elmotorn a. endast förstärker kraften från tramp- eller vevanordningen,
·         b. inte ger något krafttillskott vid hastigheter över 25 kilometer i timmen, och
·         c. har en kontinuerlig märkeffekt som inte överstiger 250 watt.

3. Ett eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning som även är avsett för användning av personer med fysisk funktionsnedsättning, och är
·         a. inrättat huvudsakligen för befordran av en person,
·         b. inrättat för att föras av den åkande, och
·         c. konstruerat för en hastighet av högst 20 kilometer i timmen. 

4. Ett eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning som uppfyller villkoren i 3 a–c och som antingen
·         a. har en elmotor vars kontinuerliga märkeffekt inte överstiger 250 watt, eller
·         b. är självbalanserande.

Hur är det med hjälm?
Eftersom den eldrivna Fatglidern räknas som en cykel är det samma regler för användandet av hjälm som för vanlig cykel. Lagen säger att alla barn och ungdomar under 15 år måste bära hjälm när de cyklar eller blir skjutsad på en cykel. Samma sak gäller alltså för Fatglidern. Vår rekommendation använd hjälm.

Får man köra andra på Fatglidern?
Man får skjutsa andra om Fatglidern har lämpliga säten och godkända skydd. Den som åker med måste vara under 10 år och den som framför fatglidern fyllda 15 år.